โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฏรเดือดร้อนจากการสัญจรไม่สะดวกและขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า


ด้วยอำเภอภูสิงห์  แจ้ง เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฏรเดือดร้อนจากการสัญจรและขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า  เนื่องจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายประสาน รักษ์รัตนภูสิงห์  และประชาชนบ้านกลาง  หมู่ที่ 5 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 33 ราย ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนทางเข้าที่พักอาศัยชำรุดไม่ได้รับควาสะดวกในการสัญจร ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน