โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองสวัสดิการสังคมจ่ายเบี้ยยังชีพที่บ้านนางคำ กลำเงิน เป็นผู้พิการและผู้สูงอายซึ่งไม่สามารถมารับเงินได้


กองสวัสดิการสังคมจ่ายเบี้ยยังชีพที่บ้านนางคำ กลำเงิน เป็นผู้พิการและผู้สูงอายซึ่งไม่สามารถมารับเงินได้