โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ดงรักร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประกันสังคม. ออกเยี่ยมและช่วยเหลือคนพิการนายพิเชต สีสัน อายุ42 ปีบ้านเลขที่ 17/1ม.5 ต.ดงรัก


วันที่ 12 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงรักร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประกันสังคม. ออกเยี่ยมและช่วยเหลือคนพิการนายพิเชต สีสัน อายุ42 ปีบ้านเลขที่ 17/1ม.5 ต.ดงรัก