โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานเรื่อง “ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ทฤษฏี Gesell ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ บ้านนาตราว”
    รายละเอียดข่าว :

เผยแพร่ผลงานเรื่อง “ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดยใช้ทฤษฏี Gesell ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ บ้านนาตราว”

    เอกสารประกอบ : เผยแพร่ผลงานเรื่อง “ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ทฤษฏี Gesell ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ บ้านนาตราว”
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 129110 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน