โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงรัก อำเภอภูสิงห์ ประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
    รายละเอียดข่าว :

กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงรัก อำเภอภูสิงห์ ประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

    เอกสารประกอบ : กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงรัก อำเภอภูสิงห์ ประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 120354 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน