โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563

รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โครงการประเมินความโปร่งใส อปท. 2563
    รายละเอียดข่าว :

รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โครงการประเมินความโปร่งใส อปท. 2563  พร้อม QR -CODe ตามลิ้งนี้ https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-1468785169851848/?eid=ARChuI2NFYZGqUQPF6l7S4GskDp9-7XkRgsAdZSSTh18tYTBx8kzHxXTTR83N2ZASX0h61CaPhJn3rQl

 

    เอกสารประกอบ : รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โครงการประเมินความโปร่งใส อปท. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137533 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน