โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563

QR CODe ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน ขรก. พนักงานจ้าง อบต.ดงรัก
    รายละเอียดข่าว :

QR CODe  ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน ขรก. พนักงานจ้าง อบต.ดงรัก พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ : QR CODe ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน ขรก. พนักงานจ้าง อบต.ดงรัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137546 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน