โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 พ.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 3
  4 พ.ค. 2562    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประดยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2
  4 พ.ค. 2562    มาตรการป้องกันการรับสินบน 2
  4 พ.ค. 2562    มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 2
  22 มิ.ย. 2561    แผ่นผับเกี่ยวกับจริยธรรม 152
  7 มิ.ย. 2561    ประกาศ อบต.ดงรัก เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (2561-2564) 3
  28 ก.พ. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ดงรัก 170
  24 พ.ค. 2560    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) 11
  3 ต.ค. 2559    ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 159
  3 ต.ค. 2559    มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2560 172

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 120089 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน