ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 24
  23 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 19
  23 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 19
  22 พ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 3
  15 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 3
  31 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 3
  30 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 3
  16 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 2
  15 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 3
  2 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 268586 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน