โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ย. 2562    ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10
  15 ต.ค. 2562    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 14
  24 ก.ย. 2562    ปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 28
  27 ส.ค. 2562    ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562 34
  28 ธ.ค. 2561    ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 114
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง การกำหนดทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2562 133
  21 ส.ค. 2561    วิ่งปั่น กูปรีดงรักห้วยศาลามินิมาราธอน 2561 207
  21 ส.ค. 2561    วิ่งปั่น กูปรีดงรักห้วยศาลามินิมาราธอน 2561 126
  30 ม.ค. 2561    กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงรัก อำเภอภูสิงห์ ประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ 230
  15 ม.ค. 2561    ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ประจำ ปี 2561 193

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 82266 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน