โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2563    จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 21
  17 ก.ย. 2563    พายุโซนร้อยโนอึล 48
  11 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 44
  10 ก.ย. 2563    ประกาศประชาสัมพันธ์กรโอนเงินเลยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลาง 26
  9 ก.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 26
  3 ก.ย. 2563    โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 31
  28 ส.ค. 2563    ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลดงรัก 13
  11 มี.ค. 2563    เผยแพร่ผลงานเรื่อง “ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ทฤษฏี Gesell ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ บ้านนาตราว” 45
  27 ม.ค. 2563    การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 54
  27 ม.ค. 2563    การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137611 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน