โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มี.ค. 2563    เผยแพร่ผลงานเรื่อง “ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ทฤษฏี Gesell ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ บ้านนาตราว” 29
  27 ม.ค. 2563    การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 35
  27 ม.ค. 2563    การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 40
  20 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 35
  15 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา อบต.ดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 4
  29 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 40
  13 พ.ย. 2562    ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 53
  15 ต.ค. 2562    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 53
  1 ต.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา อบต.ดงรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 2
  24 ก.ย. 2562    ปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 70

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 120090 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน