โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ก.ย. 2563    พายุโซนร้อยโนอึล 0
  11 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 7
  10 ก.ย. 2563    ประกาศประชาสัมพันธ์กรโอนเงินเลยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลาง 6
  9 ก.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 7
  3 ก.ย. 2563    โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 9
  28 ส.ค. 2563    ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลดงรัก 5
  11 มี.ค. 2563    เผยแพร่ผลงานเรื่อง “ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ทฤษฏี Gesell ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ บ้านนาตราว” 40
  27 ม.ค. 2563    การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 48
  27 ม.ค. 2563    การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 63
  20 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 129150 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน