ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.พ. 2564    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 33
  3 ก.พ. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 29
  2 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 35
  6 ต.ค. 2563    จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 239
  17 ก.ย. 2563    พายุโซนร้อยโนอึล 116
  11 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 106
  10 ก.ย. 2563    ประกาศประชาสัมพันธ์กรโอนเงินเลยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลาง 76
  9 ก.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 74
  3 ก.ย. 2563    โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 82
  28 ส.ค. 2563    ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลดงรัก 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 168421 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน