โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562     ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก พ.ศ.2562     ปค.4      
 
 
 
   


ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562...

วิ่งและปั่นเพื่อสุขภาพ...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บ้านจำปานวง-บ้านโนนจำปา ตำบลดงรัก...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย(ซื้อยางพารา)...


ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562...

วิ่งและปั่นเพื่อสุขภาพ...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บ้านจำปานวง-บ้านโนนจำปา ตำบลดงรัก...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย(ซื้อยางพารา)...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.ดงรัก...

ตำบลโคกตาลร่วมกับตำบลดงรักร่วมกิจกรรมโคกตาล ดงรักทำดี สามัคคี ร่วมใจเก็บขยะ...

กองสวัสดิการสังคมจ่ายเบี้ยยังชีพที่บ้านนางคำ กลำเงิน เป็นผู้พิการและผู้สูงอายซึ่งไม่สามารถมารับเงินได้...

อบต.ดงรักร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประกันสังคม. ออกเยี่ยมและช่วยเหลือคนพิการนายพิเชต สีสัน อายุ42 ปีบ้านเลขที่ 17/1ม.5 ต.ดงรัก...
 
 
27 ส.ค. 2562 ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562
28 ธ.ค. 2561 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
28 ธ.ค. 2561 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง การกำหนดทำเลและกำหนดราคาค่า...
21 ส.ค. 2561 วิ่งปั่น กูปรีดงรักห้วยศาลามินิมาราธอน 2561
21 ส.ค. 2561 วิ่งปั่น กูปรีดงรักห้วยศาลามินิมาราธอน 2561
30 ม.ค. 2561 กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงรัก อำเภอภูสิงห์ ประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพ...
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 71493 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน