วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อกรอบเพื่อใส่ภาพในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 ตามโครงการปกป้องสถาบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข 9235 ศรีสะเกษ ชนิดเครื่องยนต์ 2KD จำนวน 4 สูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Cannon รุ่น iR 3045 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ/สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปานวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 4 บ้านคูสี่แจ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 -29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง