โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ที่ทำการ อบต.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 333 หมู่ที่1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทร / โทรสาร 080-2471753

 

Email: admin@dongrak.go.th

http://www.dongrak.go.th

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 129138 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน