ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

1.ผาตามุม

2.นำ้ตกนาตราว

3.นำ้ตกห้วยสวาย

4.เขื่อนห้วยศาลา

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 319226 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน